SCENEKUNST FOR BØRN I ALLE ALDRE            Suhmsgade 4, 1125 København K, Telefon: 333 222 49

Del med andre

Idégrundlag

 

 

Teater foregår lige her og nu. Teater er et erkendelsesrum, der udtrykker tvivl følelser, konflikter og håb. At skabe teater sammen er supersjovt og udfordrende. Det kræver tillid og samarbejde, mod til at sige ja til andres ideer og mod til at være sig selv. Teater er en øjenåbner, der kan vende alting på hovedet – og en mulighed for at opleve sig selv og verden i et nyt perspektiv.

 

Med udgangspunkt i ovenstående – og efter flere års iagttagelse af de æstetiske læreprocesser arbejdet med teater kan igangsætte - glæder vi os til at arbejde med børnene på scenegulvet. Vi ved nemlig, at deres drømme og fantasier er som en uåbnet skattekiste, der med enkle midler kan omskabes til magiske øjeblikke.