SCENEKUNST FOR BØRN I ALLE ALDRE            Suhmsgade 4, 1125 København K, Telefon: 333 222 49

Del med andre

Teaterworkshops

Se oversigten over workshops til skoler og børnehaver her

 

1. TEATER-EVENTYR

Med fantasi og flotte kostumer skaber vi et eventyrligt univers på teatret.            

Her kan børnene opfinde deres egen figur og i små improvisationer opleve at spille teater sammen.

Workshoppen er oplagt til skoler og institutioner, der arbejder med eventyrgenren.

 

Sted: Anemonen Scenekunsthus
Varighed: 1 ½ time
Pris: 975 kr.
Målgruppe: 1-3 kl. + de ældste børnehavebørn

 

Fælles Mål: Dansk, krop og drama - Kompetencemål: Kommunikation
Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i

nære hverdagssituationer
Faglige læringsmål:
At eleverne lærer, at kroppen kan udtrykke stemning, mening og forståelse.
At eleven kan improvisere med kropssprog og stemme
At eleven kan deltage i rollelege og rollespil og har viden om dramatiske roller
Øvrige mål:
At eleverne gennem den udvidede teateroplevelse får et personligt kendskab og en tilknytning til en kulturinstitution.
At eleverne opnår en forståelse for det sceniske udtryk og får en naturlig tilgang til at benytte teatrets sprog.

 

2. TEATER MED KROPPEN
Kroppens sprog er i fokus, når vi gennem lege og fysiske teaterøvelser arbejder med følelsesudtryk på scenen. Via dialog og visualisering får børnene indsigt i, hvordan de kan afkode klassekammeraternes kropssprog og bruge denne viden positivt.


Sted: Anemonen el. skolen
Varighed: 1 ½ time
Pris: 975 kr.
Målgruppe: 3-5 kl.


Fælles mål: Dansk – krop og drama – kompetencemål: Kommunikation
At eleven kan følge regler for kommunikation i overskuelige formelle og sociale situationer
Faglige læringsmål:
At eleven kan forstå eget og andres kropssprog
At eleven har viden om stemmens og kroppens virkemidler og kropssprog
Øvrige mål:
At eleverne gennem den udvidede teateroplevelse får et personligt kendskab og en tilknytning til en kulturinstitution.
At eleverne opnår en forståelse for det sceniske udtryk og får en naturlig tilgang til at benytte det æstetiske sprog.

 

3. TEATER OG BEVÆGELSE
En workshop i højt tempo med fokus på improvisation og samarbejde. Via fysiske teaterøvelser styrkes evnen til at arbejde i teams og udvikle hinandens idéer.


Sted: På skolen
Varighed: 1 ½ time
Pris: 975 kr.
Målgruppe: 4-9 kl.


Fælles Mål: Drama – valgfag - kompetencemål: Improvisation
At eleverne udvikler spontanitet og åbenhed i forhold til improvisation
At eleverne kan handle på et oplæg til improvisation
Faglige læringsmål:
At eleven kan dramatisere tekster og temaer sammen med andre
At eleven kan skabe fælles fortællinger sammen med andre


4. DIN KROP TALER
Se dig selv ude fra og oplev hvordan du kan styre dit kropssprog, så det ikke begrænser dig. Via fysiske øvelser lærer eleverne på rekordtid, hvordan de kan forme deres kropssprog til at signalere styrke, sikkerhed og motivation. Workshoppen kan med fordel benyttes af klasser, der arbejder med præsentationsteknik, entreprenørskab og kropssprog.


Sted: Skolen
Varighed: 1 1/4 time
Pris: 975 kr.
Målgruppe: 7-9 kl.


Fælles mål: Dansk – Kompetencemål: Kommunikation
At eleven kan kommunikere med bevidsthed i overskuelige formelle og sociale situationer
Faglige læringsmål:
At eleven kan bruge kropssprog og stemme i oplæsning og mundtlig fremlæggelse
At eleven har viden om talerens virkemidler


5. FRØKEN IGNORAS VERDEN
Med inspiration i historierne om Frøken Ignora, fordyber vi os i små handlingsforløb, hvor vi afprøver forskellige følelsesudtryk. Med udsigten fra vandtårnet, fiskehandleren og kærsten Georg, skaber vi nye figurer og gør fortællingerne levende.


Sted: Anemonen el. skolen
Varighed: 1 1/4 time
Pris: 975 kr.
Målgruppe: 2-4 kl.


Fælles Mål: Dansk – krop og drama - kompetencemål: Kommunikation
At eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer
Faglige læringsmål:
At eleverne lærer, at kroppen kan udtrykke stemning, mening og forståelse.
At eleven kan improvisere med kropssprog og stemme
At eleven kan deltage i rollelege og rollespil og har viden om dramatiske roller

 

6. Forlæng teateroplevelsen - Workshops året rundt!

Anemonen arrangerer workshops med udgangspunkt i forestillingernes tema hele teatresæsonen. Temaerne i forestillingerne kan for eksempel være venskab, forandring eller frygt, der i børnehøjde arbejdes med i sjove, energifyldte og lærerige workshops.

 

Sted: Anemonen Scenekunsthus 
Varighed: 1 1/4 time
Pris: 975 kr. + køb af teaterbilletter til den ønskede forestilling
Målgruppe: Alle