SCENEKUNST FOR BØRN I ALLE ALDRE            Suhmsgade 4, 1125 København K, Telefon: 333 222 49

Del med andre

Vigtigt at vide

Forberedelse

  For lærere og pædagoger kan workshopdagen være en oplagt mulighed for at se og opleve børnene på ny. Netop fordi børnene vil blive kastet ud i opgaver de ikke beskæftiger sig med til hverdag, er dagen velegnet til at iføre jer et nyt sæt ”briller” og observere, hvad der sker på gulvet. I vil forhåbentlig komme hjem med en oplevelse af, at børnene kan langt mere end de selv tror!

Omkring selve workshoppen kan I med fordel tale med børnene om temaet for forestillingen og deres forventninger til dagen. Man kan eventuelt arbejde med temaet både inden og efter workshopdagen og gøre brug af vores undervisningsmateriale, som findes her på hjemmesiden. 

 

Ansvar

Grupper med over 20 deltagere skal altid ledsages af to voksne, der kender børnene. Som voksenledsager har man det overordnede ansvar for børnene, men man deltager ikke aktivt i workshoppen - kun fra sidelinjen. I workshoppen kan der dog være brug for hjælp, f.eks. i forbindelse med gruppeopgaver, hvilket kommunikeres mellem ledsagerne og workshoplederen. I pauserne har man som ledsager det fulde ansvar for børnene.                                       

Vi vil opfordre ledsagerne til at forberede børnene på, at de skal tilbringe en hel dag på teatret. Den dag workshoppen finder sted, er der åbent for publikum både inden og efter forestillingen, så det er vigtigt, at man tager hensyn og husker, hvilke regler der gælder.

 

Anemonens rum og regler

Når I ankommer til Anemonen vil I blive modtaget af personalet, der vil vise jer garderoben, hvor børnene kan stille deres sko og hænge tasker og overtøj. I selve teatersalen, hvor workshoppen skal foregå, vil scenen være gjort klar til den aktuelle forestilling. Scenen er lukket af med en snor, der betyder ”adgang forbudt”, da der under ingen omstændigheder må ske noget med scenografien. Når workshoplederen byder velkommen, vil denne oplysning selvfølgelig blive understreget, men I må meget gerne fortælle børnene om denne regel på forhånd.

 

Andre gode ting at huske

- Alle er ansvarlige for at inventaret på teatret ikke bliver ødelagt

- Vi henstiller til at man opholder sig i de rum, hvor undervisningen finder sted

- Medbring gerne behagligt og løst tøj – og eventuelt indendørssko.

  

Evaluering

Efter workshoppen vil vi dele et evalueringsskema ud, som vi beder alle ledsagere udfylde, så snart de har talt workshoppen igennem med børnene. Evalueringen fra jer til os er uvurderlig i forhold til vores videre udvikling af workshops.